Stichting Beleving Kasteel Keenenburg is opgericht in 2019. De stichting heeft als doelstelling het beleefbaar maken van het oude kasteel Keenenburg in Schipluiden. Speerpunten hierbij zijn:
* Bekendheid geven aan de rijke historie en archeologie van het kasteel.
* Het creƫren van een centrale ontmoetingsplaats op het kasteelterrein.
* Herinrichting van het kasteelterrein vanuit burgerparticipatie.
* Het visualiseren van de hoofdburcht.

Samenstelling van het bestuur:
Voorzitter: Ivan Trouwborst,
Secretaris: Rina Visser-Rotgans,
Penningmeester: Micha van Oort,
Leden: Jacques Moerman (HVOS), Peter van Velzen (architect), Peter Verschoor (bouwkundige) en Ruud Arkesteijn.

Beleid & meerjarenplan
Beleidsplan: Beleidsplan Stichting Beleving Keenenburg.pdf
Meerjarenplan: Meerjarenplan kasteeltuin Keenenburg.pdf
Jaarplan 2024: Jaarplan 2024 Kasteeltuin Keenenburg.pdf

Jaarverslagen
Projectverslag 2021 & 2022
Jaarrekening 2021

Fondsenwerving, besteding en beloningsbeleid:
Fondsen voor de stichting worden verworven door landelijke instanties te benaderen over de activiteiten die de stichting wil ontplooien. Ook zal de provincie Zuid-Holland en de gemeente Midden-Delfland worden benaderd om een bijdrage te leveren. Tevens zullen dorpsbewoners via media campagnes worden verzocht een bijdrage te leveren om hun directe woonomgeving te verbeteren. Het ontvangen geld wordt beheerd op de bankrekening van de stichting. Ontvangen gelden met een specifiek doel worden als zodanig vastgelegd in de administratie en besteed conform het hieraan gestelde doel. Voor subsidiegeld worden specifieke subsidieverantwoordingen opgesteld, conform het protocol van de subsidiegever. Alle arbeidsinspanningen van het bestuur worden verricht op vrijwillige basis. Hier staat geen vergoeding tegenover.

KvK & ANBI-status
KvK-nummer: 41146520

Steun onze doelen door een donatie op ons rekeningnummer:
NL78BUNQ2046915844 t.n.v. Stichting Beleving Kasteel Keenenburg
Belastingvoordeel door onze ANBI-status:
RSIN/fiscaal nummer: 816734100
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen (SBKK)

Sociale media:
Volg ons via Facebook of Instagram, blijf op de hoogte en denk/doe mee!
Facebook: www.facebook.com/BelevingKasteelKeenenburg
Instagram: www.instagram.com/belevingkasteelkeenenburg

Contact:
Wilt u in contact komen met de stichting?
Stuur dan een bericht via onze Facebook-pagina of mail naar info@kasteelkeenenburg.nl.