Een belangrijk doel van onze stichting is om van het oude kasteelterrein een centrale ontmoetingsplaats te maken voor de dorpskern van Schipluiden. In het centrumplan wordt hier ook op voorgesorteerd. Op het stuk grond waar het hart van het kasteel ooit stond (de donjon en het poortgebouw van de hoofdburcht) staat nu nog bebouwing in de vorm van een glazen kas. Door een stuk ruilverkaveling met het Hof van Keenenburg wordt het gehele terrein van 44×44 m2 straks gemeentelijke grond. Dit biedt ruimte voor de ontwikkeling van een unieke ontmoetingsplaats op historische grond in het hart van de dorpskern.

In het bestemmingsplan wordt gesproken over een openbare functie van het kasteelterrein, maar helaas kan dit ook betekenen dat er parkeerplaatsen kunnen komen. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over vanuit de politieke besluitvorming. In de huidige plannen zit een tekort aan parkeerplaatsen; een “makkelijke” manier om dit op te lossen is door op maaiveld te parkeren op het kasteelterrein. Dit zal echter een grote beperking vormen voor het plan om van de kasteeltuin een ontmoetingsplaats te maken. Om die reden heeft de stichting recent een lobby opgestart bij de lokale politiek om deze bedreiging te bespreken. Zie onderstaande link voor de bijbehorende presentatie:
http://www.kasteelkeenenburg.nl/wp-content/uploads/2020/11/Presentatie-Plan-P-Keenenburg_v1.0.pdf

De stichting zet in op breed draagvlak om het kasteelterrein expliciet als ontmoetingsplaats te bestempelen. Dit betekent dat er (uiteindelijk) geen ruimte verloren mag gaan door parkeren van auto’s, Indien het op korte termijn niet haalbaar blijkt om dit te bereiken zonder gebruik van het kasteelterrein, dan is er de mogelijkheid om dit op te lossen door de kasteeltuin iets “op te tillen” en een halfverdiepte overdekte parkeergarage te maken. In de presentatie is hier een schetsmatig plan voor gepresenteerd.

Centrumplan Schipluiden met de kasteeltuin als een centrale ontmoetingsplek op de historische belevingslijn

Lobby voor kasteelterrein als ontmoetingsplaats